Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

800px-flag_of_tibetsvg


Vysvětlení symboliky tibetské národní vlajky

Ve středu vlajky se nachází bílá zasněžená hora, která symbolizuje Tibet, často nazývaný země obklopená zasněženými horami.

Přes tmavě modré nebe nad bílou horou se rozprostírá šest červených pásů, které zastupují šest původních kmenů (rodů, národů), jež žily na území dnešního Tibetu a jsou považovány za předky Tibeťanů. Jsou to kmeny (rody, národy) Se, Mu, Dong, Tong, Du a Ra.

Kombinace šesti červených pásů kmenů (rodů, národů) a šesti tmavě modrých pásů nebe symbolizuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského života černými a červenými buddhistickými ochránci.

Na vrcholku hory je slunce se zářivými paprsky svítícími do všech směrů, které symbolizuje radost ze svobody, duchovní a materiální štěstí a blahobyt všech bytostí žijících v Tibetu.

Vpředu na svahu hory stojí pár sněžných lvů s plápolající hřívou, kteří představují sjednocení duchovního a světského života. Krásný a zářící tříbarevný drahokam, který drží sněžní lvi, představuje tři buddhistické klenoty – Buddhu, Dharmu a Sanghu.

Červenomodrý drahokam ležící u nohou lvů představuje správné etické chování, které je založeno na deseti buddhistických ctnostech a šestnácti způsobech lidského chování.

Žlutý lem na obvodu vlajky představuje čisté zlato jako symbol Buddhova učení zářící do všech světových stran a všech dob.

0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page