Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Členové Filosofického klubu Progres v České Lípě si nesmírně váží podpory zastupitelů města Česká Lípa. Ti na svém zasedání 20. března 2013 podpořili udělení grantu 100 tisíc korun pro náš klub. Díky tomu budeme moci i v této sezóně pořádat mnoho zajímavých koncertů, představení a promítání pro širokou veřejnost tak, jako tomu bylo doposud. Vděk patří také členům Výboru pro kulturu a cestovní ruch, kteří stotisícovou částku pro náš klub doporučili.

 

Děkujeme.

0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page