Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Pět křišťálových plastik převzalo od představitelů města Česká Lípa během letošních slavností pět nových laureátů Poděkování starostky.

Hlavním mottem této ceny je Vergiliův citát: „Umem a pílí ať vzkvétá to město“, který vyjadřuje smysl a důvod, proč je udělována.

„Již jedenáct let je milou a čestnou výsadou představitele České Lípy, aby u příležitosti městských slavností předal Poděkování těm, kteří si za své počínání zaslouží veřejné uznání. Svůj mimořádný přístup tyto osobnosti projevují v různých sférách. Za to, co vykonaly ve prospěch svého města a svých spoluobčanů, jim právem náleží projev veřejné úcty a obdivu. Vždyť bez podobných nadšenců by náš život ani zdaleka nebyl tak pestrý a zajímavý. Ledacos bychom v něm postrádali. Třeba zajímavé kulturní akce, sportovní výkony, anebo pomoc nemocným,“ uvedla během slavnostního předání v kulturním domě Crystal starostka Hana Moudrá. „Myslím, že ze strany radnice je to ta nejlepší podpora místního patriotizmu a vyjádření hrdosti na město, kde žije řada zajímavých a činorodých lidí.“

Letos si ceny „Poděkování starostky“ odneslo tyto čtyři osobnosti a jedno občanské sdružení.

 

„Filozofický klub Progres byl založen v roce 2000. Tehdy se několik študáků potkalo s Martinem Matyášem, z jehož popudu filosofický klub vznikl a kterého dodnes zakládající členové označují za duchovního patriota Progresu. Po dalších několik let klubu předsedal a šest let klubu také poskytoval v malém zahradním domku o velikosti školní třídy to nejdůležitější, co potřeboval. Útulné zázemí, kde našli azyl a prostor pro seberealizaci začínající českolipští hudebníci, výtvarníci, spisovatelé i divadelníci. Z tohoto období se datuje také tradice Všudybudu, multižánrového hudebního festivalu. Letos ho Progres pořádal již po deváté a v klášterních zahradách se na červnovém festivalu sešlo na 900 hudebních nadšenců. V roce 2007 předal Martin Matyáš předsednické otěže Jiřímu Gottlieberovi. Bylo to v době, kdy rozrůstajícímu se počtu návštěvníků už malý zahradní domek nestačil. Klub si proto našel mnohem prostornější útočiště v bývalé mateřské škole v Dlouhé ulici, kde působí dodnes. Právě tam již pátým rokem členové sdružení ve svém volném čase zcela nezištně dál pomáhají začínajícím umělcům, rozšiřují kulturní rozhled návštěvníků a nabízí možnost alternativního využití volného času v nekuřáckém klubovém prostředí s technickým zázemím pro hudbu, divadlo, projekce či workshopy. Od října až do června se sem návštěvníci mohou zajít pobavit téměř každý víkend, a to v pátek i v sobotu.
Mimochodem, kapela Charlie Straight či zpěvák Xindl-X, kteří vystoupili na letošních slavnostech, si jako začínající umělci svoji českolipskou premiéru odbyli právě v Progresu.

Činnost sdružení se však neváže jen na klubový prostor. V posledních letech Progres spolupracuje s dalšími městskými organizacemi a pomáhá například při realizaci letního kina na vodním hradě Lipý, Českolipského divadelního podzimu, Tříkrálového průvodu, městských slavností a mnoha dalších akcí.“

0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page