Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

I v roce 2016 se město Česká Lípa stalo partnerem celoroční činnosti Filozofického klubu Progres a podpořilo nás částkou 150 000 Kč.

Částka bude použita během letošní sezóny, v níž Progres opět pořádá aktivity v klubovém prostoru, a taktéž pořádá letní i vánoční festival Všudybud, na nájemné vč. energií, poplatky OSA, propagaci, honoráře účinkujících hostů, technické zajištění akcí, materiální výdaje a pronájem vybavení na realizaci akcí.

Částka je nedílnou součástí rozpočtu Filozofického klubu Progres. Bez finanční pomoci města by měla aktivita spolku existenční problémy.

„Jsme každý rok srdečně rádi, že město podporuje finančně naše aktivity, které jsou prospěšné pro obyvatele města Česká Lípa,” přidal své osobní poděkování předseda klubu Jiří Gottlieber.
0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page